Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 273 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  40
Palto - Cep Boy
Gogol, 1842 yılında Rus edebiyatında neredeyse belli bir gelişmenin başlangıç noktasını oluşturan, Palto adlı uzun öyküsünü kaleme alır. Rus edebiyatı- nın özellikle de gerçekçi kolunun oluşmasında önem- li bir kilometre taşı olan ve küçük adam temasının işlendiği bu uzun öykü, Palto'dan sonra Rus edebi- yatı ifadesinin nedeni olmuş, daha sonra Dostoyev- ski, Hepimiz Gogol'ün Palto'sundan çıktık diyerek, metnin önemini dile getirmiştir.
3 TL. 5 TL.
 %  40
Prens - Cep Boy
Her zaman cumhuriyet yönetiminden yana olan Mac- hiavelli, İtalya'daki devletçiklerin, 15 yüzyılın sonu ile 16 yüzyılın başında içinde bulundukları siyasal kao- su, askeri, ekonomik ve ahlaksal çöküşü durduracak bir prens (hükümdar) arayışına girer. Bu özel tarih-sel durum, Machiavelli'nin, prense, sözünden dön-me hakkını bile tanıyan bir yetkiler listesi sunmasına yol açmıştır. Prens, özel duruma bağlı bir akıl verme metni olarak anlaşıldığı kadar, her zaman için geçerli olması gereken bir güç ve kudret po
3 TL. 5 TL.
 %  40
Aşkın Metafiziği - Cep Boy
Schopenhauer için beden, irade'nin biricik yuvasıdır. İrade bir tür karanlık, bilinçsiz ilk kudret gibi bir şeydir; bu irade'nin tek özelliği 'istemek'tir, istediğide sadece kendisidir. İrade'nin yeri beden de olsa da, öyle hak­kında doğrudan bilgi edinebileceğimiz bir şey değildir o Kendisini dürtü, içgüdü yaşama, var olma isteği ve gücü olarak belli eder, ama bilincimizde de derin izler bırakır. Aşkın (Cinsel Sevgi nin) Metafiziği 'irade'nin, türün ideal modelini koruma uğruna gi riştiği 'oyun­ları', başv
3 TL. 5 TL.
 %  40
Beyaz Geceler - Cep Boy
Beyaz Geceler, Dostoyevsk i'nin romantik Avrupa edebiyatından en fazla etkilendiği, aynı zamanda da en fazla hesaplaştığı eserlerinden biridir. Dostoyevs­ki, Beyaz Geceler'de bizlere, kentli insanın yalnızlı­ğı, çektiği arkadaş özlemi, hayalleriyle gerçek dünya arasında yaşadığı çatışma gibi temaları başarıyla iş­leyen zarif ve roman tik bir aşk hikâyesi anlatıyor.
3 TL. 5 TL.
 %  40
Dönüşüm - Cep Boy
Sıradan bir pazarlamacı olan Gregor Samsa, bir sa-bah sıkıntılı bir rüyadan uyandığında kendini tuhaf, devasa bir böcek olarak bulur. İnce titrek bacakları, çirkin, boğum boğum karnının iki yanında, denetim-den çıkmış bir şekilde sağa sola sallanmaktadır. Batı edebiyatının ve modernizmin kilometre taşlarından biri sayılan Dönüşüm, yıllar öncesinden günümüzün modern insanın yaşadığı yabancılaşmanın ipuçları-nı haber vermiş gibidir.
3 TL. 5 TL.
 %  40
Genç Werther'in Acıları - Cep Boy
Genç Werther'in Acıları, Goethe'nin yaşadığı yıllar içinde en çok baskı yapan kitabı ve en büy ük başarı­larından biridir. Tutulduğu karşılıksız aşkın sonucun­ da duygusal bir çöküntüye girerek intihar eden Genç Werther'in trajedisinin anlatıldığı kitap, yayınlandı­ ğı yıllarda bir intihar salgınına yol açınca, tepkilerlekarşılanmış, hakkında şiirler, tiyatro eserleri yazıl­mış. Çok sayıda araştırma ve makale yayınlanmıştır. Genç Werther'in duygusal, içine kapanık, dış dünya­ dan yalıtılmış kişiliğinin sonu
3 TL. 5 TL.
 %  40
Hacı Murat - Cep Boy
Şeyh Şamil'in naibi olarak herkes tarafından tanınan, gerçek bir tarihsel şahsiyet olan Hacı Murat'ın son günlerini anlatan bu eseri tarihsel bir roman saymak mümkündür. Tolstoy'un ölümünden sonra yayımla-nan Hacı Murat'da, anlatılan olayların çok büyük bir kısmında, Rus resmi kaynaklarına neredeyse harfi- yen bağlı bir anlatım söz konusudur. Ama işin esas büyüleyici yanı şudur ki, burada okuduğumuz Hacı Murat, tarihi bir belgede anlatılan, komutan veya asi- den ziyade, insanın aklına Homeros'un kişilerini
3 TL. 5 TL.
 %  40
İvan İlyiç'in Ölümü - Cep Boy
İçinde yaşadığı zümrenin dar sınırlarında gerçek ha- yatı yaşadığı sanısıyla sürüklenip giden İvan İlyiç, gö- rünürdeki mutlu, refah ve bolluk içindeki yaşantısının düzenini bozan beklenmedik bir ziyaretçiyle sarsılır: Kapıyı çalan ölümdür. Ölümün eli, yaşadığı hayat üzerinde düşünme fırsatı vermek ister gibi, pürüzsüz dünyasından adım adım içeri girer.
3 TL. 5 TL.
 %  40
Kum ve Köpük - Cep Boy
Halil Cibran, dinsel hakikatin, deneye değil, içgörü dediğimiz vicdan ve sezgiye dayanması gerektiğini; dinin, kurallar getirici ve toplumu düzenleyici bir ku-rum olarak değil, kişiyi özgürleştirici bir ruhi yükse- liş sistemi olarak algılanması gerektiğini savunuyor. Cibran'a göre genç insanın kendini bulması, kendi dünya görüşünü oluşturabilmesi için bütün dayatma ve kalıplaşmış geleneklerden kurtulması gerekir. İşte insan ancak o zaman kendi yolculuğunu tamamlaya- rak içindeki inanca ulaşabilir.
3 TL. 5 TL.
 %  40
Mutlu Prens - Cep Boy
Oscar Wilde'ın masalsı hikâyelerinde, diğer masal- larda olduğu gibi, insanlarla hayvanlar, canlılarla cansızlar bir arada yaşıyor. Bir bülbül gül ağacıyla konuşuyor, su sıçanı yavrularına yüzme öğreten bir ördeğe sesleniyor, yeşil keten kuşu bir hikâye anla- tıyor orman sakinlerine... Bir çatapat, bir yıldızlı do-nanma fişeği, bir çarkıfelek, bir roket ve bir maytap, hep birlikte bir hikâyenin kahramanları haline geliyor. Ya da bencil de olsa bir dev, insanların arasında sür- dürüyor hayatını.
3 TL. 5 TL.
 %  40
Vahşetin Çağrısı - Cep Boy
Vahşetin Çağrısı, Jack London'ın en önemli eserle- rinden biridir. Yazar kitabında, altına hücum çağını değişik bir açıdan ele alır. Romanın kahramanları kızak köpekleridir. Jack London, altın hırsıyla gözü dönmüş insanların günlük yaşamlarını, duygularını ve egolarını bir köpeğin gözünden anlatır. Evcil bir köpeğin kızak köpeği olması ve bunu takip eden ezici olaylar sonucunda köpeklikten kurtluğa dönüşümü kitabın ana konusudur. Yazar, bu dönüşümü anlatır- ken insanların değişimini de gözler önüne serer. B
3 TL. 5 TL.
 %  40
Yeraltından Notlar - Cep Boy
Vahşetin Çağrısı, Jack London'ın en önemli eserle- rinden biridir. Yazar kitabında, altına hücum çağını değişik bir açıdan ele alır. Romanın kahramanları kızak köpekleridir. Jack London, altın hırsıyla gözü dönmüş insanların günlük yaşamlarını, duygularını ve egolarını bir köpeğin gözünden anlatır. Evcil bir köpeğin kızak köpeği olması ve bunu takip eden ezici olaylar sonucunda köpeklikten kurtluğa dönüşümü kitabın ana konusudur. Yazar, bu dönüşümü anlatır- ken insanların değişimini de gözler önüne serer. B
3 TL. 5 TL.
 %  40
Çocuklara Safahat (Resimli,  Maarif Müfettişi Cemil Coşkun'un Önsözüyle!)
100 SAYFA RESİMLİ TÜRK KLASİKLERİ: ŞİİR Maarif Müfettişi CEMİL COŞKUN'UN ÖNSÖZÜYLE, EL ÇİZİMİ ÖZGÜN RESİMLERLE DESTEKLİ, İPLİK DİKİŞLİ ESNEK SERT KAPAKLI LÜKS CİLTLE! ÖZGÜN VE GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE İKİ DİLLİ BASIM! EKRANIN GÖRSEL ALIŞKANLIĞI, OKUMA GELİŞİMİNİ ZORLAŞTIRDIĞINDAN, SANATSAL ALGIYI DA GELİŞTİREN ÖZGÜN RESİMLERLE OKUR DESTEKLENMİŞTİR! CEMİL COŞKUN'UN, RESİMLEYENİN, HAZIRLAYANIN, REDAKTÖRÜN, TASHİHÇİNİN, KISALTANIN VE EDİTÖRÜN MESLEKİ ÖZGEÇMİŞLERİ KÜNYEDE YAZILIDIR! HIZLI VE ANLAYARAK OKUMA TEKNİĞİ
3 TL. 5 TL.
 %  40
Çocuklara Nutuk (Resimli, Maarif Müfettişi Cemil Coşkun'un Önsözüyle! )
100 SAYFA RESİMLİ TÜRK KLASİKLERİ:NUTUK Maarif Müfettişi CEMİL COŞKUN'UN ÖNSÖZÜYLE, EL ÇİZİMİ ÖZGÜN RESİMLERLE DESTEKLİ, İPLİK DİKİŞLİ ESNEK SERT KAPAKLI LÜKS CİLTLE; ÖZGÜN VE GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE İKİ DİLLİ BASIM! EKRANIN GÖRSEL ALIŞKANLIĞI, OKUMA GELİŞİMİNİ ZORLAŞTIRDIĞINDAN, SANATSAL ALGIYI DA GELİŞTİREN ÖZGÜN RESİMLERLE OKUR DESTEKLENMİŞTİR! CEMİL COŞKUN'UN, RESİMLEYENİN, HAZIRLAYANIN, REDAKTÖRÜN, TASHİHÇİNİN, KISALTANIN VE EDİTÖRÜN MESLEKİ ÖZGEÇMİŞLERİ KÜNYEDE YAZILIDIR! HIZLI VE ANLAYARAK OKUMA TEKNİĞ
3 TL. 5 TL.
 %  40
Nasrettin Hoca Fıkralarından Seçmeler (Resimli, Maarif Müfettişi Cemil Coşkun'un Önsözüyle!)
100 SAYFA RESİMLİ TÜRK KLASİKLERİ: FIKRA Maarif Müfettişi CEMİL COŞKUN'UN EĞİTİCİ DEĞERLER VE NASRETTİN HOCA ÖNSÖZÜYLE, EL ÇİZİMİ ÖZGÜN RESİMLERLE DESTEKLİ, İPLİK DİKİŞLİ ESNEK SERT KAPAKLI LÜKS CİLTLE! EKRANIN GÖRSEL ALIŞKANLIĞI, OKUMA GELİŞİMİNİ ZORLAŞTIRDIĞINDAN, SANATSAL ALGIYI DA GELİŞTİREN ÖZGÜN RESİMLERLE OKUR DESTEKLENMİŞTİR! CEMİL COŞKUN'UN, RESİMLEYENİN, HAZIRLAYANIN, REDAKTÖRÜN, TASHİHÇİNİN, KISALTANIN VE EDİTÖRÜN MESLEKİ ÖZGEÇMİŞLERİ KÜNYEDE YAZILIDIR! HIZLI VE ANLAYARAK OKUMA TEKNİĞİNE UYGUN
3 TL. 5 TL.
 %  40
Küçük Prens (Resimli, Maarif Müfettişi Cemil Coşkun'un Önsözüyle!)
ÇAĞDAŞ DÜNYA KLASİKLERİ: FELSEFİ ÖYKÜ Maarif Müfettişi CEMİL COŞKUN'UN DEĞERLER EĞİTİMİ, METAFOR VE KÜÇÜK PRENS ÜZERİNE ÖNSÖZÜYLE, ORİJİNAL RESİMLER YÜKSEK KALİTE BASKIYLA,İPLİK DİKİŞLİ ESNEK SERT KAPAKLI LÜKS CİLTLE! KÜÇÜK PRENS, İLK KEZ 06.04.1943'TE FRANSIZCA VE İNGİLİZCE OLARAK YAYINLANDI! CEMİL COŞKUN'UN, FRANSIZCA VE İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN ECE SONAT KAYA'NIN FRANSIZCA VE İNGİLİZCEDEN REDAKTE EDEN ZEYNEP DENİZ TANERİ'NİN TÜRKÇEDEN REDAKTE EDEN SÜLEYMAN ASAF TANERİ'NİN, TASHİHİNİ YAPAN ESE
3 TL. 5 TL.
 %  40
Mavi Kan - Ian Knox ve Mavi Kanlılar 1 Canavarlar Adası
Ian Knox, insanların evrimleşmesiyle oluş muş bir ırka ait olduğunu on dört yaşında öğrenir. Onun gibi olan mavi kanlılar, tu- runcu kanlılar tarafından bir dağın içine hapsedilmişler ve özgürlüklerini geri ala- cakları bir savaşa hazırlanıyorlardır. Ha- yatının tamamen değişmesiyle o da mavi kanlıların akademisine katılır. Ancak aka- deminin, eğittiği çocuklardan sakladıkla- rı sırlar vardır ve onları ortaya çıkartma- ya cesaret edecek tek insan Ian olacaktır.
15 TL. 25 TL.
 %  40
Kreutzer Sonat
Tolstoy'un en çok okunan ve tartışılan bu eseri, yayınlandığı ilk yıllarda hemen her ülkede sansürün tehdidiyle karşılaşmıştı. Romanın başkişisi Pozdnişev, uzun bir tren yolculuğu sırasında kompartıman arkadaşına, hayatının ve evliliğinin umutsuz, trajik öyküsünü bir tür itiraf gibi anlatır. Tolstoy kendi metnine getirdiği yorumda, evlilik kurumunda kadın erkek ilişkisini ele aldığını söyler. Evliliğin devamı için yalnız evlilik öncesinde değil evlilik sırasında da cinsel aşktan kaçınmak şarttır. Çünkü Tols
7.8 TL. 13 TL.
 %  40
Sivastopol Ağustos 1855
Çarlık Rusyası Osmanlı İmparatorluğu'nun tebaası olan Ortodoksların haklarını temsil etme yetkisinde ısrar edince, Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş ilan etti. Dünya tarihinin ozamana kadar gördüğü en kanlı savaşlardan biri olan Kırım Savaşı 1853-1856 yıllarıarasında yarım milyon insanın ölümüne yolaçtı. Kolera, tifüs vb. hastalıkların kayıplarıkatladığı bu savaşın odaklandığı Sivastopol(kalesi), Fransa, İngiltere, Osmanlı Devletive bunların karşısındaki Çarlık Rusyası'nınbelleğinde derin bir travma olarak kal
7.2 TL. 12 TL.
 %  40
Yeraltından Notlar
Batı düşüncesinde yüceltilen rasyonel insan Yeraltından Notlarda eyleme geçemeyen kararsız edilgen ve yaşamdan kopuk bir tip olarak resmedilir. İnsanın yanlış davranışlarını önlemek için her ayrıntısı önceden büyük bir kesinlikle hesaplanmış ve hazır formüllere dönüştürülmüş bir toplum Dostoyevskiye göre bütün yanıtlar önceden bulunduğu için ortada soru diye bir şeyin kalmadığı bir toplumdur ve böyle bir toplumda hayat insan açısından çok daha can sıkıcı olacaktır.
9 TL. 15 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 273 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1