Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)Türk Klasikleri
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 62 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  40
Zehra
Edebiyatımızın ilk gerçekçi-psikolojik romanı sayılan Zehra, 29 yaşında ölen Nâbizâde Nâzım'ın tek romanıdır. Yazar bu kitabında kıskanç bir kadının çevresindekileri nasıl mahvettiğini romancılığımızda ilk kez görülen bir derinlik ve gerçekçilikle verir. Kitapta, Zehra'nın eşi Suphi'nin üç farklı kişilikteki kadınla; Zehra, Sırrıcemal ve Ürani'yle karmaşık aşk ilişkileri ve bu ilişkilerin felaketle sonuçlanması anlatılır.
9 TL. 15 TL.
 %  40
Karacaoğlan
Türk halk şiirinin en önemli ozanlarından olan Karacaoğlan'ın halk edebiyatımızın âşık geleneği içinde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Kendisine özgü söyleyişiyle, canlı ve içten anlatımıyla, yaşamı algılamasıyla, dört yüz yıldan beri halk şiiri geleneğinin doruğunda kalmış, değerinden bir şey yitirmemiştir. 1606 yılında doğan halk şairi Karacaoğlan'ın doğumunun dört yüzüncü yıldönümü 2006 yılında kutlanmıştır.
10.8 TL. 18 TL.
 %  40
Vatan Yahut Silistre
Vatan şairi Nâmık Kemal'in Vatan yâhut Silistre oyunu, tiyatro yazınımızın ilk önemli yapıtıdır. Yazar, konusunu ünlü Silistre müdâfaasından alan bu oyununda Osmanlı kahramanlığının birer örneği olan kişileri aracılığıyla vatanı için ölmek tezini coşkulu bir dille işler. Sahnelenen ilk oyun olarak kabul edilen Vatan yâhut Silistre'yi okurken de zevk alacaksınız.
7.2 TL. 12 TL.
 %  40
Türkçülüğün Esasları
XX. yüzyılın başında Batıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük akımları birbirleriyle savaşım içindedir. Batıcılar, Batılı değerleri kabul etmiş uluslararası bir Osmanlı toplumu; ulusçuluğu reddeden İslâmcılar, ümmetçi ilkelere dayalı bir toplum yapısı önerirken; Türkçüler, ulusal devlet anlayışını savunuyorlardı. İşte Gökalp'in Türkçülüğün Esasları kitabındaki yazıları, bu akımlara karşı ulus ve ulusal devlet görüşünün bir savunusudur.
9.6 TL. 16 TL.
 %  40
Küçük Şeyler
Hâlid Ziya, Kırk Yıl adlı anılarında, Yine bir gün kitapçıda, İstanbul'dan yeni gelmiş şeyleri gözden geçirirken, Sâmipaşazâde Sezâi Bey'in Küçük Şeyler kitabını gördüm. Küçük Şeyler beni çıldırttı. Sanat heyecanım içinde bu kitaptan duyduğum zevke ve neşeye yetişebilecek bir duygulanma bilmiyorum. Bu bana yeni bir ufuk, ülkenin yayın ve sanat göğünde vaadlerle dolu parlak bir doğuş göstermiş oldu. Küçük hikâyelerin tercüme denemeleriyle geçen zamanın ve bu Küçük Şeyler kitabıyle yinelenen temasların bende
8.4 TL. 14 TL.
 %  40
Türkçe'de Deyimler
Deyim kısaca, gerçek anlamından az çok farklı anlamlar taşıyan ve iki ya da daha çok sözcükten oluşan kalıplaşmış söz olarak tanımlanır. Atasözleri gibi, deyimler de halkın bir konudaki dünya görüşünün bir iki cümleye sığdırılmış özetidir; ulusal benliğinin aynasıdır. Deyimlerde de ulusun yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan düşüncesi, inanışı, yaşayışı, gelenekleri, görenekleri saklanır. Deyimler, anlatmak istediğimizi kısa yoldan ifade etmemizi sağlayan, dilimizin anlatım olanaklarını sonsuz derecede geni
12.6 TL. 21 TL.
 %  40
Ömerin Çocukluğu
Edebiyatımızın önemli yazar ve şairlerinden Muallim Nâci'nin Ömer'in Çocukluğu, adlı eseri, çocukluk döneminin duygulanımlarını yansıtıyor bize. Mahallenin kendisine özgü dünyasını, okulda geçen günleri, babasının ölümü dolayısıyla ailesinin üzüntüsünü, ağabeyinin bir anlamda ona öğretmenlik yapmasını, yaramazlıklarını okurken kimi zaman eğleniyor, kimi zaman hüzünleniyoruz. Muallim Nâci, bütün bunları öylesine tatlı ve ilgi çekici bir dille anlatıyor ki, o dönemden bu yana çocukluğun tadının değişmediğini
7.2 TL. 12 TL.
 %  40
Karagöz ile Hacivat
Karagöz ile Hacivat, bir gölge oyunudur. Gölge oyunu, deve derisinden yapılmış olan figürlerin, ışık yardımıyla beyaz bir perdeye yansıtılarak, komik bir olayın anlatıldığı seyirlik sanattır; bir tür halk tiyatrosudur. Yüzlerce yıllık geçmişi olan Karagöz'ün ve Hacivat'ın güldürerek bize ayna tutan serüvenlerini ilgiyle okuyacaksınız.
9.6 TL. 16 TL.
 %  40
Şermin
Şermin, Tevfik Fikret'in çocuklar için, hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerini derleyen kitabıdır. Fikret bu şiirlerinde küçüklere aydınlık ve ilerici bir dünya görüşünü iletmekte ve çocuk şiiri alanında da, sonraki kuşaklara öncülük etmektedir.
7.2 TL. 12 TL.
 %  40
Tekerlemeler'den Seçmeler
Tekerlemeler; sözlü halk edebiyatımızın en eğlenceli ve işlevli türlerinden birisidir. Halk hikâyelerinin, oyunların, masalların kapısını, güldürürken düşündürerek açma görevi olduğu gibi, tek başına bir masal, bir şiir, bir dua, bir dilek, bir mektup, bir ileti aracı olan tekerlemeler de vardır. Tekerlemelerin masal ve hikâyelerle bir ilgisi yoktur ama, masal ve hikâyelerin pek çoğu kalıplaşmış tekerlemelerle başlar, gelişir ve sona erer. Kitabımızda, tekerleme hazinemizden geniş bir seçki bulacaksınız.
8.4 TL. 14 TL.
 %  40
Türk Bilmeceleri'nden Seçmeler
Bilmece, bir nesnenin ya da bir kavramın özelliklerini vererek o nesne ya da kavramı bulmamızı isteyen eğlenceli soru diye tanımlanabilir. Halk kültürünün ve yazınının en önemli ürünlerinden olan bilmeceler, kültür tarihimizin sürekliliğini sağlayan, eğlendirici ve öğretici nitelikte dil ve kültür ürünlerimizden biridir. Yüzyılların birikimi olan bilmece hazinemizden bir bölümünü derleyen kitabımızda, Türk sözlü geleneğinde bilmeceler konusunda ayrıntılı bilgiler veren bir inceleme de bulunmaktadır.
8.4 TL. 14 TL.
 %  40
Türk Atasözleri'nden Seçmeler
Atasözü, bir olaydan ders çıkarılması amacıyla söylenmiş, yüzyıllar boyu tecrübe edilmiş, doğru olduğu kanısına varılmış, ulusça benimsenmiş olan söz olarak tanımlanabilir. Deyimler gibi, atasözleri de halkın bir konudaki dünya görüşünün kısa özeti, ulusal benliğinin aynasıdır. Atasözlerinde, yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan düşünce, inanış, yaşayış, gelenekler, görenekler saklıdır. Atasözü hazinemizin büyük bir bölümünü derleyen kitabımızda, atasözleri konusunda ayrıntılı bilgi veren bir inceleme de yer
12 TL. 20 TL.
 %  40
Türk Manileri'nden Seçmeler
Mâni, genel olarak aaba diye uyaklanan, 4+3=7'li hece ölçüsü kalıbıyla söylenen bir halk yazını türüdür. Mâni sözcüğü, mânâdan (anlam) gelir. Bütün halk yazını ürünleri gibi, mâninin de söyleyeni belli değildir, yâni anonimdir. Yaşamın hemen her alanı, bütün insanlık halleri, mâni konusu olabilir. İnsanımız, aşkını da nefretini de, sevincini de kederini de, övgüsünü de yergisini de mâni ile iletmiştir; günümüzde de iletmektedir. Giriş bölümünde mâni türünün geniş bir biçimde ele alındığı kitabımızda mâni ha
9.6 TL. 16 TL.
 %  40
Dede Korkut Hikâyeleri
Türk yazınında anlatı geleneğinin en temel yapıtlarından biri olan Dede Korkut kitabının asıl adı, Dresden kütüphânesinde bulunan yazma nüshasında Kitâb-ı Dedem Korkut 'alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân (Oğuzların Diliyle Dedem Korkut Kitabı); Vatikan'da bulunan yazma nüshasındaysa Hikâyet-i Oğuznâme-i Kazan Beg ve Gayrı'dır (Kazan Bey ve Ötekilerin Öyküleri). Hem eski Türklerin yaşamlarına ait çok önemli bir belge, hem de Osmanlıca öncesi Türk dilinin en önemli örneği olan bu öykülerde, İslâmlık öncesi dönemde Oğ
9.6 TL. 16 TL.
 %  40
Safahat
İstiklâl Marşı şairi Mehmed Âkif Ersoy'un Safahât (safhalar: evreler) adlı kitabı, daha önce tek tek yayımlanmış yedi kitabından oluşur. Âkif', bütün düşünsel yaşamının özü ve özeti olan bu manzumelerde, Müslümanların birleşmesini, İslâm dininin boş ve batıl inançlardan arındırılmasını, yeniden asr-ı saâdete (Hz. Muhammed'in dönemindeki yaşama biçimi) dönülmesini savunur. Safahât'ın elinizdeki basımında, manzumelerin orijinal metinleriyle birlikte, okurun bu metinleri daha iyi anlayabilmesi için günümüz dil
24 TL. 40 TL.
 %  40
Jön Türk
II. Meşrutiyet'in ilân edilmesinden sonra, o günlerin coşkusu ile yazılan ve sahnelenen Jön Türk, rüşvete ve yolsuzluğa batmış istibdâdın ağır eleştirisini yapar. Yozlaşan düzenin ve yönetimin simgesi olan Kâzım Paşa, bu düzenin karşıtı olan yeğeni Nihâd Bey ve sevdiği kız olan Leylâ Hanım arasında geçen olaylar, yazarların güzel bir geleceğe olan güvenlerini vurgulayarak, İttihâd ve Terakki'ye övgüyle biter; Jön Türk, oynandığı dönemde büyük bir beğeniyle karşılanmış; oyunu Ruhsân Nevvâre ile birlikte yaza
7.2 TL. 12 TL.
 %  40
Ninniler`den Seçmeler
Anneler, emzirmeden sonra bebekleriyle ilk duygusal ilişkiyi ninniler yoluyla kurarlar. Bu nedenle ninniler, şiirsel ve ezgisel yönü dışında da annenin sevgisini, kaygılarını, deneyimlerini dile getiren bir içerik kazanır; bu içerik, çocuğun bilinçaltına depoladığı ilk hayat okulu bilgileridir. Özünde ana sevgisi ve şefkati bulunan ninniler, bebeğin bilinçaltına ezgilerle girerek onun sevgi ve hoşgörü iklimine kapı açmasının ilk adımı olurlar. Ana dilin ezgisinin kavranmasında, ninnilerin katkısı büyüktür.
7.8 TL. 13 TL.
 %  40
Nutuk
Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Nutuk adı verilen söylevini, 1927'de 15 Ekim ile 20 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanan Cumhuriyet Halk Partisi İkinci Büyük Kurultayı'nda okudu. Nutuk, Atatürk'ün, ulusuna verdiği sözleri tutan bir önder olarak, meclise ve dolayısıyla ulusa verdiği hesap; gelecek kuşaklara bıraktığı, kurtuluşu ve yeniden kuruluşu ilk ağızdan anlatan bir tarih belgesi olarak nitelendirilebilir. 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastıktan sonra gerçekleşen olaylarla başlaya
24 TL. 40 TL.
 %  40
Üç Hikâye
Eylül yazarı Mehmet Rauf, anlatı sanatındaki ustalığını daha önce yayınevimiz tarafından yayımlanan Eski Aşk Geceleri adlı kitabında olduğu gibi, Üç Hikâye kitabındaki öykülerde de gösteriyor. Toplumsal ve bireysel eleştiri kaygısının da hissedildiği bu öykülerde, dönemin insanlarının yaşama ve evlilik kurumuna bakışlarının bir panoraması çizilmektedir. Hem hüzünlendiren, hem de meraklandıran ve güzelduyusal bakımdan Cumhuriyet öncesi dönemi öykücülüğünü Cumhuriyet dönemine bağlayan öyküler...
7.2 TL. 12 TL.
 %  40
Çağlayanlar
Milli Edebiyat akımı sanatçılarından Ahmed Hikmet Müftüoğlu'nun Çağlayanlar isimli kitabındaki tüm öyküler, yazarlığının olgun döneminin ürünleridir. Bu öykülerde Türk tarihini yüceltir ve içinde yaşadığı dönemin gençlerine dilde, kültürde ve toplumsal yaşamda ulusallaşmanın yollarını gösterir. Bu öykülerdeki kimi düşünceler, güncelliğini yitirmişse de, günümüz için yine de dersler çıkarılacak ve kılavuz kabul edilecek ilkeler içermektedir.
9 TL. 15 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 62 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1